login
Praktijk Orthomoleculaire therapie Voeding Preventie Zwangerschap Contact en Afspraken Metabolic Balance, afslankprogramma Verantwoording


Orthomoleculaire therapie
Wat is ORTHOMOLECULAIRE natuurGENEESKUNDE ?
doel
voeding als therapie
VIRUS
wetenschappelijke achtergronden
wat doet VOEDING ?
chemie , fysiologie
ziekten voorkomen
ALLERGIEËN en VOEDINGS - INTOLERANTIES
LACTOSE - INTOLERANTIE
wat doet GEBREK aan goede VOEDING ?
ouderdomsklachten
MULTI - VITAMINE
voor wie ?
heeft het effect ?

Wat is ORTHOMOLECULAIRE natuurGENEESKUNDE ?


"ortho " betekent: juist, en "moleculair " slaat op de kleinste deeltjes in een organisme. Het gaat over: wat zijn de meest heilzame voedingstoffen om een organisme / lichaam zo goed mogelijk te doen functioneren. Dat is: biochemie van de voeding.
Of: welke stofjes zijn er nodig om de scheikundige processen, binnen in ons lichaam (+/- 5000 chemische reacties per seconde in iedere cel !), gaande te houden?

doel

Deze geneeskunde beoogt het volgende:
gezondheid in stand te houden (preventie van ziekten)
of die te herstellen
met voeding en/of voedings-supplementen.

Daarom wordt het begrip Nutritionele (=voedings) Geneeskunde steeds meer gebezigd.
Ook Preventieve Voedingsgeneeskunde wordt wel gezegd. Het is een Complementaire therapie, dwz. naast en aanvullend aan de reguliere geneeskunde.

voeding als therapie

Voeding, als het goed is, levert de benodigde biochemische stofjes om ons lichaam in stand en gezond te houden, en wanneer je diezelfde stofjes in grote hoeveelheden toedient bij klachten, vullen ze tekorten aan en werken ze corrigerend; dat nu doet de Orthomoleculaire therapie.

Voorbeelden hiervan zijn de bekende "staalpillen" bij bloedarmoede, in geval van ijzergebrek; en de "weerstands-verhogers" in de winter,  bijv.  bij  een

VIRUS

zorg dat gedurende de winter uw vitamine D3 bloedgehalte  optimaal is, en neem bij de eerste verschijnselen vitamine C1000 , evt aangevuld met Echinacea (met Cats Claw en Zink),  en bij werkelijke infectie  Lysine 1000  erbij slikken.  En natuurlijk hygiëne betrachten en afstand houden van besmettingsbronnen.

wetenschappelijke achtergronden

Deze benadering stoelt op resultaten uit verschillende wetenschappen, o.a. de fysiologie, (neuro)biochemie, celbiologie, (epi)genetica, voedingskunde en -wetenschappen enz.
Prof. Linus Pauling, 2-voudig Nobelprijswinnaar, heeft baanbrekend werk verricht om het belang van afzonderlijke voedingstoffen en de ernstige consequenties van het ontbreken ervan, onder de aandacht te brengen. Zie http://lpi.oregonstate.edu (LP Biography )
Sindsdien is de kennis over de chemie binnen ons lichaam, en de werking van het verteerd voedsel daarin, enorm toegenomen, ook al weten we nog lang niet alles.
Bezoekt u eens:
www.fitmetvoeding.nl
www.ortho.nl : ('bibliotheek': ziektebeelden, en onder 'organisatie': ortho-dossiers, persberichten),
www.soe.nl/resindex.htm (Research-resultaten),
www.vitamine-info.nl ,
www.vitameter.nl ,
www.humannutrition.wur.nl : News, Research enz.


wat doet VOEDING ?

chemie , fysiologie

Voeding is voor de mens, wat olie en benzine is voor de auto of machine.
Met dit verschil, namelijk, wanneer je vergeet te tanken, merk je dat onmiddellijk; maar niet of onvoldoende eten leidt niet direct tot lichamelijke uitval, omdat het lichaam over een aantal reservesystemen beschikt.
Echter een jarenlange eenzijdige, verkeerde of onvoldoende voedselinname heeft duidelijke ziekmakende gevolgen, net zo goed een foute olie de machine vast kan doen lopen. Met goede voeding kan het lichaam heel lang, probleemloos "lopen".
En de kwaliteit van het stofwisselingsproces wordt bepaald door de zwakste schakel in het geheel, een onvoldoende voorraad mineralen, of een slecht werkend enzym.
Nog een voorbeeld: als in een laboratorium bepaalde stoffen, in bepaalde hoeveelheden worden gemengd, krijg je een bepaalde reactie.
Laat je nu een stof weg, voeg je iets anders toe of verander je de hoeveelheden, dan krijg je een ander resultaat, gunstig of ongewenst.  Ons lichaam nu is zo'n chemisch fabriekje.
Het lichaam "draait" dus op goede voeding, heeft dat nodig;  of je dat nu leuk vindt of niet, we zullen het ermee moeten doen !

ziekten voorkomen

Het lichaam is erop gebouwd, wil ook niets liever dan dat (=zelfherstellend vermogen), om zelf ziekten te voorkomen, en te genezen, tot op hoge leeftijd, als het maar de bouwstoffen c.q. voedingsstoffen voldoende krijgt aangereikt.
Gezondheid is een toestand, die ons lichaam steeds (opnieuw) probeert te handhaven, zoals een trillende snaar steeds weer terug keert naar de stil-stand. Daartoe hoeft niemand een opdracht te geven, maar de omstandigheden en voorwaarden moeten wel in orde zijn, zodat aandoeningen "vanzelf over kunnen gaan".

Binnen de gezondheidszorg zijn er de laatste eeuwen grote vooruitgangen geboekt in de bestrijding van veel aandoeningen, dodelijke infectieziektes, en in de ontwikkeling van vernuftige behandelingen, resulterend in een hogere gemiddelde leeftijd.
Maar willen we meer resultaat boeken in kwaliteit van leven /gezondheid en levensverlenging, dan zullen we ook zelf een steentje moeten bijdragen.
Dat kan in de vorm van mijden van risico's [bijv. het hiv-virus, het papilloma-virus (veroorzaakt baarmoederhalskanker, een SOA), kankerverwekkende stoffen, meeroken ], maar ook door goede = gezondheidsbevorderende voeding te kiezen.
Dan is het mogelijk om o.a. uw bloedsuiker op peil te houden, uw cholesterol, bloeddruk, bloedstolling; heel belangrijke voorwaarden in het voorkomen van suikerziekte en infarcten.
Onderzoeken leveren steeds meer bewijzen dat voeding gerelateerd is aan veel meer aandoeningen dan bovenstaande bekende. Zo hebben veel kankersoorten een voedingscomponent, en is roken, en meeroken (omgevingsrook inademen), aanjager van ook andere kankers dan alleen longkanker. Zelfs wordt meeroken de laatste tijd gezien als risicofactor voor diabetes. Zie www.tactus.nl : Nieuws : nieuwsarchief : 13 juni 06
Overgewicht alleen al, zonder bijkomende risicofactoren, verkort de levensverwachting, en beinvloedt de vruchtbaarheid negatief.
En drank voor en tijdens zwangerschap beinvloedt de aanleg en ontwikkeling van baby's negatief.
En in het bizonder:

ALLERGIEËN en VOEDINGS - INTOLERANTIES

LACTOSE - INTOLERANTIE

In mijn praktijk komen veel patiënten met spijsverteringsproblemen, bij wie ik dan een intolerantie vast stel;  meestal gaat het om Lactose-verterings-problematiek,  maar veel andere levensmiddelen kunnen (tevens) ook boosdoener zijn.
Op zich gezonde voeding kan bij een individu, die dat bepaalde niet goed kan verteren, grote problemen opleveren.
Naast directe buikklachten (maagklachten, pijn, krampen, opgeblazenheid, diarree, obstipatie enz) kunnen er meer gevolgen zijn ontstaan, zonder dat men dat zelf nog linkt aan bepaald eten.
Het onverteerde voedingsbestanddeel kan nl de darmwand passeren, en in het lichaam voor aandoeningen zorgen;  vaak samengevat onder "allergie".
Heel veel  chronische, vage, of juist ernstige klachten kunnen samen hangen met die intolerantie;  het lichaam zit opgescheept met onverteerd "afval" , verspreid in lymfesysteem, interstitium en bindweefsel, meestal in de vorm van lactose, maar restanten van granen, gist, varkensvlees, amandelnoten bijv. zijn ook berucht.   Daar waar het vuil zich ophoopt, ontstaan de klachten;
of dat nu in een orgaan is, hoofd, gewrichten, spieren, huid, lymfestelsel, KNOgebied, bloedvaten, zenuwstelsel, dát bepaalt de aard van klachten;  van galstenen, migraine, artrose, fibromyalgie, eczeem, oedeem, hooikoorts, koude handen/voeten, zenuwpijn, tot vermoeidheid, slapeloosheid  enz.. enz.
Bij lichte klachten, of bij kinderen kan soms volstaan worden met enkel een trigger-vrij dieet,  maar bij ernstige klachten en veel vuilbelasting cq vergiftiging is een behandeling aan te raden, in de vorm van reinigen mbv supplementen, zodat uw "schone lichaam"  zelf weer z'n pijnloze functies kan oppakken.
De gevolgen/aandoeningen zijn dan grotendeels terug te dringen, afgezien van reeds bestaande schade en omstandigheden (leeftijd bijv.).

wat doet GEBREK aan goede VOEDING ?

Wat zijn zo de storingen die tekorten in de voeding teweeg kunnen brengen ?
Verminderd immuun / afweersysteem
Bloedarmoede
Hormonale ontregelingen
Zenuwbeschadigingen
Schade aan cellen
Verminderde werking binnen de cellen
Schade aan het DNA
Vrije radicalenschade ( bijv. rimpels en zwakke vaatwanden door roken )
Te hoge homocysteïne gehaltes in het bloed
Deze vrij technische opsomming leidt op den duur tot een scala van lichte klachten maar ook tot zeer ernstige, chronische aandoeningen.

ouderdomsklachten

Veel verouderingsverschijnselen zijn helemaal niet onvermijdelijk, en hadden voorkomen of op z'n minst uitgesteld kunnen worden door aanpassingen in de voeding en leefwijze.
Ons lichaam veroudert natuurlijk in de loop van de tijd, in die zin dat heel veel dingen moeizamer gaan of afnemen, zoals het zien, spierkracht, mobiliteit, immuniteit/afweer tegen ziekten; lever en nieren krijgen het moeilijker, en de celdelingen stoppen gewoon een keer, maar dat is pas na 120 jaar (hoe hebben schildpadden dat toch? die kunnen wel 180 worden).
Hendrikje van Andel uit Hoogeveen was trouwens al een eind op weg (115 jr) en daarbij volledig helder van geest.

Het blijkt dat heel veel aandoeningen die we aan ouderdom (met gebreken !) toeschrijven, heel goed te beïnvloeden zijn en nog beter te voorkomen met de juiste voeding en leefwijze.
We kennen allemaal het hartinfarct bij te jonge mensen, vaak als gevolg van te hoog cholesterol, roken, drinken, overgewicht, stress enz.
Maar ook diabetes, prostaatvergroting, dementie, botontkalking zijn ontsporingen in de fysiologie, die beinvloedbaar zijn, dus te voorkomen.
De vraag is dus eigenlijk : "Halen we het eind van ons leven?, en hoe doen we dat dan?"

Met een aantal thema's:
Preventie van Hart- en Vaatziekten,
Preventie Prostaatvergroting
Preventie lichte Klachten, en
Zwangerschap
als voorbeeld, wil ik u verderop, onder het tabblad Preventie en tabblad Zwangerschap, laten zien wat er mogelijk is aan voedingsbegeleiding en andere therapeutische maatregelen.


MULTI - VITAMINE

Waarom en wanneer zou u een MULTI-VITAMINE kunnen innemen ?

Zoals gezegd is goede voeding de basis voor gezondheid, toch zijn er situaties waarin wat extra's gewenst is, in de vorm van een Multi-vitamine en Vitamine C 1000mg. tabl. (enkel op vitaminepillen leven zou ook niet goed komen, want het blijft kunstmatig en beperkt;  voedingsmiddelen leveren meer samenhang (en misschien nog onontdekte stoffen).
Bijvoorbeeld in de volgende situaties:
  • Het lichaam vertoont al klachten, een teken dat het lichaam wel wat hulp kan gebruiken;
  • Of de inspanningen (sport, stress, zorgen/verdriet) vragen om meer, boven op de maaltijden;
  • Bij medicijngebruik heeft de lever het drukker met ontgiften en vraagt meer bouwstoffen. enz.

voor wie ?

Algemene categorieën zijn dan:
Als pre-conceptie (ook de man)

Zwangerschap, kraambed en lactatie

Pilgebruiksters

Medicijngebruikers (ontgiften door de lever vergt meer bouwstoffen)

Alcohol- en drugsgebruikers, rokers en meerokers

50 plussers. Oudere (spijsverterings)organen werken minder effectief, dus men zou juist meer moeten eten om hetzelfde resultaat te bereiken; in de praktijk wordt men meestal slordiger.

Tieners, maar eerst de voeding optimaliseren en intoleranties behandelen, dat alleen al helpt tegen acné

Slechte eters onder kinderen, altijd onder begeleiding

Chronisch zieken, en mensen met chronische aandoeningen, ook mentaal

Bij chronische pijn of vermoeidheid

Bij lichte klachten die niet over willen gaan

Voor en na een operatie

Herstellende van een ziekte, infectie, inzinking, grote (doorlig) wonden, kneuzingen

Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, en zorgafhankelijke mensen thuis

Beeldschermwerkers en beroepschauffeurs

Intensieve sporters

Drukke mensen met veel stress

In tijden van zorgen en verdriet

Als men vaak een maaltijd overslaat, of erg eenzijdig eet.   Lijners.

Mensen met bekende tekorten  (vitamine B12, foliumzuur, ijzer enz.)

Veganisten en vegetariërs   (en neemt u ook een visoliecapsule)
NB. Het nemen van een Multi-Vitamine ontslaat u niet van de overweging om een arts te raadplegen !

heeft het effect ?

Werkt het?
Mensen ervaren een verbeterde weerstand, minder vaak een infectieziekte, sneller herstel, meer of teruggekeerde energie, betere schoolprestaties en minder stress en agressie.
Onderzoeken wijzen ook in die richting.
Tevens biedt het een lichte bescherming tegen het krijgen van hart- en vaatziekten, en tegen een te laag geboortegewicht van baby's, aangeboren schizofrenie en open ruggetje.
De verklaring is, dat een minimale, gegarandeerde hoeveelheid, vooral ook in samenhang, de lichaamsprocessen normaal gaande houden/ herstellen; natuurlijk samen met gezonde voeding. Je legt als het ware je lichaam in de watten, zodat het zich "lekker" voelt en kan doen wat het hoort te doen.

Zie ook www.voedingengedrag.nl : laatste nieuws; achtergronden