login
Praktijk Orthomoleculaire therapie Voeding Preventie Zwangerschap Contact en Afspraken Metabolic Balance, afslankprogramma Verantwoording


Zwangerschap
(ON) VRUCHTBAARHEID, ZWANGERSCHAP en BORSTVOEDING
inleiding
VRUCHTBAARHEID
HORMONEN
OPTIMALE ORGANEN
voedingsstoffen en leeftijd
SCHADELIJKE INVLOEDEN
alcohol en roken
ZWANGERSCHAP
1. VOEDING
bloedsuikers, visvetzuren
advies:
visvetzuren
2. REGELMATIG RUST
stress, bloeddruk
3. RISICO-FACTOREN
Roken, drugs en alcohol
giften, medicijnen
infecties, darmflora
4. ADVIES samengevat
5. ZWANGERSCHAPS-MULTI
uitleg per vitamine
BORSTVOEDING
VOORDELEN
darmflora
en verder
boeken

(ON) VRUCHTBAARHEID, ZWANGERSCHAP en BORSTVOEDING

inleiding

Er is waarschijnlijk geen enkele andere periode in het leven, die zo beïnvloedbaar en kwetsbaar is, dan het prille begin en het eerste jaar (na de conceptie).
Ook op de weg naar de conceptie kunnen storende invloeden de kans op een vlotte, normale zwangerschap verminderen.
Ik wil u laten zien, wat er mogelijk is aan maatregelen die uzelf kunt nemen, om de kans te vergroten op een gezonde zwangerschap en baby, die zich optimaal kan ontwikkelen; zonder daarbij volledig te willen/kunnen zijn.
Er bestaat ook de mogelijkheid van pre-conceptioneel advies/ check-up, maar is nog niet op grote schaal voor handen. www.knov.nl

Onvruchtbaarheid kan vele oorzaken hebben; maar zijn er bij u geen/ nauwelijks medische onvolkomenheden aan te tonen, of wilt u (nog) niet (weer) beginnen met onderzoeken, dan kunt je eens letten op de volgende zaken.
Ook kun je bij mij een gezondheids-check laten doen, en dan bespreken we ook de volgende zaken:

Het gaat dan om het aanpassen van de leefstijl en voedingsgewoonten.
Laat ik beginnen te zeggen dat het gebruik van een Multi-vitamine (met minimaal 0,8 mg foliumzuur) en een vitamineC 1000mg tabl., voldoende vitamineD een eerste stap kan zijn in het verbeteren van de vruchtbaarheid.
Of neem een  zwangeren-Multi , beginnend al een half jaar vóór de geplande conceptie.

Want zoals u onder de tabbladen "Orthomoleculair"en "Voeding"heeft kunnen lezen
-lijden we massaal aan voedingstekorten,
-zorgt het moderne jachtige leven voor veel verbruik van voedingsstoffen en misschien te weinig inname (ontbijt overslaan, kantine/stations/benzinepomp-snacks enz.)
-doet pilgebruik, en andere medicijnen, een aanslag op je vitaminen/mineralen voorraad.
-en nog een aantal bijzondere redenen


VRUCHTBAARHEID


Want voor een goede VRUCHTBAARHEID zijn er een aantal voorwaarden aan te wijzen:
A Een evenwichtige hormonenhuishouding
B Een gezond en goed-functionerend voortplantingssysteem
C Afwezigheid van giftige en andere schadelijke invloeden

HORMONEN

A) Ons hormonen systeem is erg ingewikkeld en reageert ook onderling sterk op elkaar.
Verstoorde schildklierhormonen of insulinehuishouding, stress (beïnvloedt hormonen-balans), kunnen oorzaken zijn waardoor de vruchtbaarheid vermindert.
Overgewicht (taille-omvang vrouwen >90cm, mannen >100cm) en een verhoogde insuline-bloedgehalte, of zelfs suikerziekte, komen vaak samen voor.
Het is gebleken, dat, wanneer je het gewicht omlaag brengt, de suikerhuishouding en insuline-niveau weer normaliseert en daardoor waarschijnlijk ook het hele hormonenstelsel.
Dat is vrijwel zeker de verklaring, waarom vrouwen, na af te zijn gevallen, sneller zwanger worden.
Een voorbeeld daarvan is het PCOS: poly cysteus ovarium syndroom, waarbij er ook meerdere cystes voorkomen in de eierstokken, die een normale eirijping in de weg staan.
Behandeling bestaat dan onder meer uit gewichtsreductie.
Zelfs bij mannen, maar minder sterk, betekent overgewicht èn ondergewicht een verminderde vruchtbaarheid. Ook een (beginnende) suikerziekte doet geen goed.
DUS ga afvallen, eet volgens het ideale voedselpakket,  èn ga flink sporten !
Ondergewicht en te geringe schildklierwerking bij vrouwen leiden tot uitblijven van de menstruatie, dus een volledige verstoring in de hormonenwerking.
o.a. Jodium, Selenium, Mangaan, voldoende eiwitten zijn onmisbaar. Kwaliteitsvoeding dus.

OPTIMALE ORGANEN

B) Natuurlijk vermijd je infecties en SOA's zoveel mogelijk, en laat je die onmiddellijk behandelen om (blijvende) schade aan voortplantingsorganen te voorkomen.
Zie www.vrouwenarts.nl :gynaecologie : klachtenenvragen : pcos, soa

Mannen: vermijd knellende en te warme (onder) broeken.
De aanmaak en voorraad van zaadcellen vragen om een temperatuur van zo'n 35 *C. Vandaar dat dat buiten het lichaam gebeurt.
Ook koorts, het werken in een hete omgeving of bij ovens, verwarmde autostoelen, elektrische dekens, veelvuldig heet baden en zonnen kunnen nadelig zijn.
En ga eens naar een koeler land op vakantie.
Vermijd ook kneuzingen aan de testikels, door hardhandige sporten, activiteiten etc., wat de functie ervan kan belemmeren.
Dit is allemaal schade wat weer te herstellen is. Bij de man gaat nl. de productie van spermacellen steeds door, en elke dag wordt er een begin gemaakt aan een voorraadje van nieuwe /gezonde cellen, die 3 maanden tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen. Dus na 3 maanden na een leefstijl-verandering is de kwaliteit optimaal.

Bij vrouwen liggen bij de geboorte de eicellen al kant en klaar in de eierstokken opgeborgen.
Zodat je kunt zeggen, dat een zwangere een deel van haar kleinkinderen bij zich draagt (en daarop ws. invloed op uit oefent !)

voedingsstoffen en leeftijd

Om optimale spermacellen te produceren is nodig:

- Voldoende Zink; wanneer er meer zink voor handen is, worden er meer zaadcellen aangemaakt.Is ook nodig voor synthese van het testosteronhormoon, en alcohol werkt dit tegen.
Zink zit in: zie lijstje bij "preventie prostaatvergroting".
- B-vitaminen, o.a. foliumzuur ter bescherming, reparatie en juiste deling van het DNA. Foliumzuur zit in bladgroenten.
- Vitamine C, waarschijnlijk als beschermer/ anti-oxidant van het DNA tijdens de aanmaak, en voorkomt daarmee mutaties. Fruit en koolsoorten.
- Verder: vit.E uit tarwekiemen, ei, lijnzaad, plantaardige olies, kiwi. Het bevordert de beweeglijkheid van zaadcellen (en de innesteling van de eicel in de baarmoederwand).
- Aminozuur arginine uit eiwit: noten, zaden, granen, peulvruchten, champignons, ui
- Selenium, nodig voor testosteronproductie en kwaliteit van zaadcellen. Zit in: ei, ui, knoflook, sojaboon, paranoten.
- en anti-oxidanten in het algemeen.
ADVIES: eet dus volgens het "ideale voedselpakket" (zie tabblad Voeding), en let daarbij op de boven genoemde zaken.

leeftijd

Leeftijd bepaalt ook de kwaliteit van de (werking van de ) voortplantingsorganen.
Bij vrouwen is dat al duidelijk merkbaar na 30-35 jaar, in de vorm van minder snel zwanger worden, maar ook bij mannen neemt de vruchtbaarheid af, al gaat dat langzamer.
Over het algemeen is het zo, dat de werking van organen iets minder/langzamer dus minder effectief wordt met het stijgen van de leeftijd.
Het gaat allemaal minder vanzelf.
Nadeel van het stijgen van de leeftijd is ook, dat de kans op het krijgen van een kind met aangeboren afwijkingen toeneemt.
Eicellen liggen immers al jarenlang opgeborgen, en zijn steeds blootgesteld aan schadelijke invloeden en "vrije radicalen", dus om deze reden zijn anti-oxidanten" ook van belang; bovendien raakt het gezonde aantal eicellen gewoon een keer op.
Een eicel van 20 jaar oud of van 40 jaar, maakt wel even verschil.
Voor de oudere vrouw geldt dan met name kans op het Downsyndroom, en voor de oudere man kans op een kind met aanleg voor de ziekte schizofrenie.
Beide berustend op een chromosoom/gen-afwijking.
Blijkbaar gaat er op oudere leeftijd iets niet goed in het samenvoegen, delen, copiëren van het erfelijk materiaal.
Voldoende redenen om te zeggen dat het goed is, niet te laat aan kinderen te beginnen; en om (beiden) extra vitaminen en mineralen in te nemen in de vorm van een goede Multi-vitamine (mag een zwangerschapsmulti zijn, of vergelijkbaar) en vitamine C1000 tabl., zodat de stoffen, waar het lichaam om vraagt, ook aanwezig zijn, zodat het beter zijn werk kan doen.
En neem maar extra tarwekiemen, onder de pindakaas of gewoon doorslikken met water.

SCHADELIJKE INVLOEDEN

C) Er zijn heel wat invloeden aan te wijzen, die toxisch/giftig kunnen werken tijdens de aanmaak van spermacellen, op de kwaliteit ervan en op de doorgifte van het erfelijk DNA materiaal.
- Milieugifstoffen uit de chemische, metaalindustrie (o.a. lood) en afvalverwerking
- Bestrijdingsmiddelen (land- en tuinbouw)
- Schoonmaakmiddelen in de industrie
- Giftige dampen (brandweer, lassers, schilders)
- Werken met, vervoeren van gevaarlijke stoffen; laboratoria
- Werken met straling, o.a. röntgenstraling
- Bepaalde medicijnen en spierversterkende middelen (anabolen)
- Alcoholmisbruik en drugs
- Roken
- Kwikvergiftiging uit (oude) gebitsvullingen
- Te weinig beweging, wel niet toxisch, maar wel nadelig.
Deze factoren werken niet alleen nadelig op spermakwaliteit, maar ook op de zwangerschap.
Een goede bescherming is noodzakelijk, en misschien is een (tijdelijke) andere functie te overwegen.
Lekkend kwik uit amalgaanvullingen, of bij behandelingen vrijgekomen, bij zowel man als vrouw, kan zwangerschap verhinderen.
Is dit het geval, dan zal er eerst ontgift moeten worden, en misschien de vulling vernieuwd. Maar vervang nooit alle vullingen in één keer, daar kun jezelf erg ziek van worden.

alcohol en roken

Alcohol(mis)bruik: vruchtbaarheid van mannen neemt af met het aantal glazen alcohol perdag.
Dat geldt ook voor roken/ drugs: minder zaadcellen en minder beweeglijke, tot impotentie toe bij cocaïnegebruik.
Zelfs aangeboren afwijkingen,bijv. hazelip, worden in verband gebracht met het roken van de vader.Het hoe en waarom weet men nog niet, maar zeker is wel dat deze gifstoffen (alcohol en tabak), nuttige voedingsstoffen verbruiken voor hun ontgifting en dus wegkapen van andere lichaamsfuncties (vruchtbaarheid).
LSD geeft chromosoombeschadigingen.

Vrouwen en onvruchtbaarheid: voor hen is (mee)roken misschien nog wel erger dan drinken: zwangerschap kan 2 x zo lang op zich laten wachten; dus roken is anti-conceptie!
Maar aangezien alcoholgebruik van de moeder een regelrechte veroorzaker is van foetale schade, en men vaak nog niet wéét dat men zwanger is, is alcohol absoluut af te raden ten tijde van ontbreken van anti-conceptie.
Zelfs alcoholmisbruik van de vader vóór de conceptie brengt schade aan (de functie van) de genen, en wordt in verband gebracht met aangeboren afwijkingen als gespleten gehemelte, en met een lager geboortegewicht, tot het ernstige foetale alcohol syndroom FAS bij de baby.
Zorgelijk in dit verband is het hedendaagse alcoholmisbruik onder jongeren!
Zie www.pdd-nos.nl colums/col_jun_06.html

ADVIES is dan ook: zodra er nog maar gedácht wordt aan een baby, neem als eerste maatregel:
beide a.s.ouders!: stoppen met roken en alcohol, en overleg met de arts over (stoppen van) medicijngebruik.
Sporten en bewegen doet je lichaam m/v optimaal functioneren, en brengt zuurstof naar binnen, wat doorwerkt naar alle functies. Je immuunsysteem verbetert; het voorkomt ontstaan van diabetes; het normaliseert de hormonenhuishouding, ook nog eens via het feit dat sporten ontstresst, dus een dubbel verbeterde situatie voor een spoedige conceptie.

Ten slotte blijkt het manipuleren van ei/zaadcellen tijdens een kunstmatige bevruchting ook niet geheel zonder gevolgen, maar daarover is nog niet alles bekend.
Het blijkt dat IVFkinderen (onderzocht tot hun 6e jaar) meer kans hebben op autisme(4x), hyperactiviteit(40x), gehoor- en gezichtsproblemen(2x), spastische verlammingen. Of de verklaring ligt in de grotere medische problemen van de ouders, of de kunstmatige behandelijng opzich, is nog niet duidelijk.
www.kinderwens.nl : vruchtbaarheid : levensstijl : roken,alcohol,drugs, voeding, risico's
www.uzleuven.be/LUFC/patient , oorzaken verminderde vruchtbaarheid
www.fertiliteit.info : nieuws ; vruchtbaarheid ; OFO
www.zwangerschapstraks.nl
www.alcoholpreventie.nl : en zwangerschap : feiten , enz.
ZWANGERSCHAP

Is er eenmaal een zwangerschap tot stand gekomen, wat kun je dan het beste doen ?
ETEN voor TWEE ??
Antwoord: nee, wat betreft caloriën (verzadigd vet, suiker, wit-meelproducten=lege koolhydraten)
ja, wat betreft goede inhoudstoffen. Een zwangere verbruikt méér eiwitten, vitaminen, mineralen, goede vetzuren, want er moet een compleet mensje van gebouwd worden; en haar lichaam draait gewoon op vollere toeren.
Er zijn aanwijzingen, dat, wanneer de foetus het slecht heeft gehad in de baarmoeder, die achterstand in de rest van het leven moeilijk is uit te wissen, en een extra risicofactor betekent voor hart- en vaatziekten.

Kort gezegd komt een gezonde levenswijze neer op:
1. Meer goede voeding, volgens het ideale voedselpakket (zie tabblad voeding)
2. Regelmatig rust, ontspanning
3. Mijden van risico-factoren
In punt 4. staan de adviezen op een rijtje
5. bespreking van een zwangerschaps-multi


1. VOEDING

bloedsuikers, visvetzuren

We zagen al bij het zwanger-worden dat overgewicht nadelig is, en dat geldt ook tijdens de zwangerschap.
Zware vrouwen voor de conceptie en tijdens de zwangerschap krijgen vaak kinderen die ook met overgewicht gaan kampen. Bij de geboorte zijn ze vaak al te zwaar.
De gewijzigde stofwisseling van zware moeders (vaak is er immers sprake van een beginnende diabetes) heeft invloed op de aanleg van de pancreas (foetale programmering (zie verderop bij stress), zodanig dat de kinderen al vroeg een diabetes ontwikkelen. Nog een reden om van te voren je gewicht te reduceren, gezond te eten en te sporten.

Je kunt ook tijdelijk last krijgen van zwangerschapsdiabetes, ws. gebaseerd op een gebrek aan Chroom, dat de foetus "inpikt" van de moeder, en andere mineralen als Magnesium, Zink, vit.B
Oorzaak is het moderne, geraffineerde (lege) voedsel, zoals witbrood, witte rijst, witte pasta's, suiker en zoete etenswaren, snoep, frisdrank enz. Daaruit zijn alle voedingsstoffen o.a. chroom verwijderd. Dit zijn ook de caloriën-leveranciers, dus probeer je te beheersen wanneer je honger hebt, en kies fruit, rauwkost, haring-op-roggebrood, walnoten, studentenhaver of andere gezonde tussendoortjes. Een zwangerschap mag 10 kilo extra betekenen.
ADVIES: eet alles volkoren, snoep minder en koop geen frisdrank meer. Ongezoet vruchtensap en mineraalwater mag wel. Chroom zit verder in: druivensap, groene thee, zeewier, ui, ei, mager (rund)vlees, paling, kaas, volkoren (rogge, boekweit(honing), biergist, melasse; hazelnoten en amandelen, cacao (puur).
Een goede Magnesiumstatus beschermt ook tegen ontstaan van (zwangerschaps)diabetes, en hoge bloeddruk, dus eet magnesiumrijke voeding: groene groenten, noten, pure chocola, mineraalwater. En kies een goede zwangerenmulti waar magn in zit.      zie ook: het suikerverhaal(FAQ18) op www.borstvoeding.com , Voedselintroductie, FAQ'sBijvoeding

advies:

ALGEMEEN:
* normaliseer uw gewicht vóór de conceptie
* eet gezond volgens het ideale voedselpakket
* schaf de zoutpot af, met het oog op de bloeddruk; kies meer kruiden o.a. lavas
* en laat de bloedsuikers controleren, voor en tijdens de zwangerschap
Hieruit blijkt ook hoe belangrijk het is voor vrouwelijke diabeten, om hun bloedsuiker- en insulineniveau's op peil te houden, onder goede medische begeleiding.

De keuze van voeding is gewoon heel belangrijk: calorie-arm, dwz. met zo weinig mogelijk vet, suiker en meelproducten, en veel meer verse groenten, fruit, droge vruchten, noten en peulvruchten. www.glycemische-index.com

visvetzuren

Nu we het toch over eten hebben: de foetus vraagt voor o.a. z'n hersenontwikkeling en de ogen extra vetzuren, nl. DHA en EPA uit vette vis.
De moeder heeft hiervan vaak te weinig in voorraad, (daaruit vallen ws. ook de veranderde stemmingen te verklaren zoals "van de wereld zijn", zweven, tot PostNataleDepressie en misschien adhd bij het kind).
ADVIES: 3 maal in de week vette vis eten; vaker mag in principe wel, maar dan krijg je misschien teveel kwik binnen (met name van grote vissen, boven uit de voedselpiramide).
Alternatief: neem een kwalitatief goede visoliecapsule, speciaal voor zwangeren/zogenden.


2. REGELMATIG RUST

Tijdens de zwangerschap ben je sneller lichamelijk moe, geef daar ook bewust aan toe, en hou er rekening mee in je tijdsplanning. Als je je baan aan houdt, betekent het dat je in je vrije tijd minder kunt presteren dan anders, want je lichaam vraagt wel meer rust. Meer uitleg volgt in het volgende hoofdstukje.
De hele dag op de been zijn belast de beenvaten extra, die immers door de veranderde hormonen slapper zijn en neigen naar het ontwikkelen van spataderen en vochtuittreding. Ontlast de benen eens vaker door ze horizontaal te leggen zodra je zit.

stress, bloeddruk

Wat misschien nog belangrijker is, is de "ontstressing". Rust nemen om je actieve lichaam te kalmeren, weer tot bedaren te brengen, waardoor ook je bloeddruk onder controle blijft.
Ook deze rustmomenten hoor je in te plannen, want veel mensen hebben het niet door dat ze innerlijk aan het voortjakkeren zijn, dat hun functioneren in de hoogste versnelling staat, pas als ze langdurig op vakantie zijn, komt misschien het luie gevoel weer terug.
Stress heeft nl. invloed op het ongeboren kind, op vele manieren. Helaas is niet alle stress te vermijden.
Zo is duidelijk geworden dat zwangeren tijdens de grote tsunami later kinderen kregen, van wie 9 v/d 10 met stress-symptomen, zich uitend in o.a. eczeem.
En kinderen geboren kort na "11 september" wogen, in Amerika gemiddeld 120 gram minder, en zelfs in Nederland! gemiddeld ook een ons minder. Hoe is dat te verklaren?
Stress zet een aantal hormonen aan, ondermeer adrenaline en cortisol (de stress-hormonen), die weer andere hormonen beïnvloeden. Als zo'n situatie chronisch blijft bestaan, krijgt de foetus dit als "normale" boodschap door (foetale programmering); de baby zal neigen tot het creëren van zo'n hormonen-constellatie.
Dus om in computertaal te spreken: er vindt een foute programmering plaats, die later moeilijk is te herstellen, want organen hebben zich hierbij aangepast.
Het kind wordt geboren met verhoogde stress-gevoeligheid, zich moeilijk kunnen ontspannen/slapen, ziektesymptomen gerelateerd aan stress, enz. en dat kan tot op volwassen leeftijd blijven spelen, tot psycho-pathologische aandoeningen aan toe.
ADVIES: probeer en aantal keren per dag hazeslaapjes te nemen, door languit te gaan zitten/liggen, ogen te sluiten en alle prikkels van buiten uit te schakelen (muziek, telefoon); je hoeft niet echt te slapen; vergelijk het met mediteren, yoga. Gebruik je pauzes hiervoor of je ov reis. 5 tot 20 minuten is voldoende per keer. Het trainen van deze rustmomenten helpt je straks ook de rust te vinden voor het borstvoeden.
Yoga is ook prima, en een paar keer per week ontspannend sporten.


bloeddruk

Een ander mechanisme is het feit dat (nor)adrenaline de bloeddruk van de moeder verhoogt (en misschien ook direct bij de foetus), waardoor de bloedtoevoer naar de placenta en dus het ongeboren kind vermindert. Het gevolg is: minder zuurstof en voedingsstoffen komen aan in de baby wat resulteert in achterblijvende groei en ontwikkeling.
Verhoogde bloeddruk van de moeder kan ook leiden tot vroeggeboorte, peri-natale problemen, pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) en meer ernstige zaken. Stress en zout vermijden dus.
Preventief kun je beter zorgen voor voldoende vitamineD (vette vis, levertraan) samen met voldoende Magnesium-inname, want bij pre-eclampsie  wordt het voorgeschreven als medicijn.
Groene groenten, volkoren, noten, pure chocola en een goede Multi leveren magnesium.

ontspanning

Heel belangrijk dus is het terug dringen van stress-uitlokkende situaties, en bestaande stress bewust te bestrijden.
Omstandigheden als zorgen en verdriet en andere "tsunami's" heb je natuurlijk niet zelf in de hand; maar ook dan geldt: kies bewust voor momenten/ activiteiten waarvan je tot rust komt.
Want het stresshormoon adrenaline kun je zelf inperken door te ontstressen, onthaasten;  met cortisol ligt het wat moeilijker.
Voor de één betekent ontspannen : lekker lezen, film kijken, met vrienden zijn, wandelen, mediteren, voor anderen is het misschien klussen, creativiteit, sporten of yoga. Denk ook weer aan de hazeslaapjes,  het "uiltje knappen".
En bouw ook ELKE DAG een uurtje rust in, dat hoeft niet slapend in bed, maar dan wel languit op de bank, om te voorkomen dat je voor elk wissewasje weer op springt (adrenaline).
Want als eenmaal de bloeddruk te hoog is, dan móet je bedrust houden, dus is het handiger die rust al van te voren in te bouwen.
Heb je een drukke baan/ leven, waarin je niet tot rust komt, overweeg dan een vervroegd gedeeltelijk zwangerschapsverlof, opnemen van vakantiedagen/uren (daar is vakantie toch voor bedoeld: uitrusten), part-time werken, uitbesteden van taken, enz.
En stel grote plannen nog even uit, zoals verbouwen, verhuizen, examens, wereldreizen, nieuwe baan, eigen bedrijf beginnen, buitenlandse baan van je partner. Kortom: rust in de tent!
Zwanger zijn ís al hard werken, neem dus in alle andere zaken een stapje terug.
Kiezen voor je baby is investeren in de toekomst.


3. RISICO-FACTOREN

Roken, drugs en alcohol

Roken werkt miskraam, vroeggeboorte, laag geboorte gewicht , groeivertraging en kleine afwijkingen in de hand en ws. wiegedood. Bovendien moet de boreling afkicken.
Dit geldt nog sterker voor drugs-roken, daarbij is het koolmonoxide gehalte wel 5 x sterker.
En waarschijnlijk is de koolmonoxide uit de rook de boosdoener: deze neemt nl. de plaats in van zuurstof in de rode bloedlichaampjes. Niet alleen de moeder leidt aan zuurstofgebrek (snel achter adem) maar ook de foetus.
Ook een paar sigaretten of het meeroken houden deze situatie in stand.
Minder zuurstof betekent minder functioneren van alle weefsels en organen op celniveau, ook van de placenta (er treedt ook verkalking op) en de zich (dus minder) ontwikkelende foetus.
Daarnaast bevat de tabaksrook verscheidene puur giftige stoffen, voor niemand gunstig dus.
De meerokende (ongeboren) baby's en kinderen kunnen zelf al snel, na hun twintigste, last krijgen van hart- en vaatziekte-risico's en stijging van hun cholesterol.
Cocaïnegebruik geeft nog ernstiger gevolgen, boven roken: de placenta kan loslaten, de baby vertoont ontwikkelings- of aanlegstoornissen van organen/ledematen, leerproblemen.
ADVIES is dan ook om al vroeg vóór de zwangerschap met al deze zaken te stoppen, en anders op elk moment, want elke dag zonder deze gifstoffen is meegenomen. www.stivoro.nl/babyfit
Mocht je al zwanger zijn en heroïne gebruiken, stel je dan zo snel mogelijk onder medische begeleiding, want afkicken moet heel geleidelijk gebeuren via methadon, om gevaren voor de baby zoveel mogelijk in te perken en onthoudingsverschijnselen na z'n geboorte te voorkomen.

alcohol

Alcohol tijdens de zwangerschap is nog rampzaliger, met elk glas méér schade. Van lichte gedragsafwijkingen tot het ernstige foetaal alcohol syndroom FAS.
Waarschijnlijk kan overmatig doorzakken van de vader, vlak voor de conceptie, dit evengoed veroorzaken.
Alcohol werkt direct in op de hersenen van de foetus en beschadigen deze.
Aangezien hersenen 20 jaar! in ontwikkeling blijven, kan op elk moment in die periode stilstand van een bepaalde deel optreden (denk aan het excessief alcoholgebruik onder jongeren tegenwoordig), maar hoe eerder schade plaats vindt, hoe groter de gevolgen natuurlijk.
Hersens kunnen verdrinken dus.
Onder de wijn-arbeiders-kinderen in Zuid Afrika (waar wijn deel uit maakt van de beloning), lijdt 9 % van de schoolkinderen aan het FAS syndroom.
Hersenfoto's en scans laten ook kleinere schedels en minder hersenweefsel zien.
De gevolgen zijn gerelateerd aan de functies die hersenen uitoefenen, en dat is dus een heel scala: leer- en gedragsproblemen, laag IQ, hyperactiviteit, hormonale storingen, groeiafwijkingen, mentale aandoeningen (angst verdwijnt bijv.) enz.
Vaak zijn de kinderen na de geboorte overgevoelig, gestresst, huilen veel en slapen slecht.
Misschien ligt er een link tussen alcohol/ nicotinemisbruik en ADHD.
www.czmedicinfo.nl : meest gelezen : huilbaby's ,: gezond leven : alcohol,roken,drugs; voeding
www.fasstichting.nl
www.alcoholinfo.nl : allesoveralcohol : zwangerschap en b.v.
www.tactus.nl : nieuws : nieuwsarchief : zwa.en alc.gaan niet samen; meerokende baby

giften, medicijnen

Schadelijke stoffen zoals genoemd onder "Onvruchtbaarheid punt C" zijn ook tijdens de zwangerschap beter te mijden. Ga eens na op je werk of je er misschien mee te maken hebt. Denk ook aan röntgen doorlichting.
Medicijnen (ook zelfzorg) en Kruidenmiddelen zijn verboden, tenzij op voorschrift van een arts; (vertel dus altijd dat je ,misschien, zwanger bent/zou kunnen zijn).
Zelfs toegevoegde middelen of verdwaalde zaken in ons voedsel kunnen zwangerschappen beïnvloeden.
Zo vond men meer tweelingen bij moeders die veel melk dronken, in vergelijking met veganistische eters (zuivelloos). Waarschijnlijk is dit te verklaren door het restant groeihormoon, waarmee koeien zijn behandeld.

infecties, darmflora

Probeer verder ziektes en infecties zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Dat doe je door je eigen weerstand/immuunsysteem zo optimaal mogelijk te ontwikkelen (vitamineC, D, zink, slaap en rust), en verder:
Voorkom besmetting met listeria, toxoplasmose, virussen (hiv), bacteriën.
Vermijd virussen uit je omgeving; bijv. van virus-zieke kinderen, dieren en hun uitwerpselen.
Was vaker de handen, wanneer je katten hebt of met dieren werkt, en draag handschoenen bij tuinwerk of kattebak verschonen.
Eet geen rauw vlees, rauwe melk (producten; brie, roomkaas), en spoel rauw te eten groenten extra.
Laat je niet zoenen door mensen met een koortslip(herpes), en ga niet naar besmettelijke zieken.
Niet alle infecties zijn nadelig voor de baby, maar zelf ziek worden betekent wel een aanslag op je conditie, die je juist optimaal nodig hebt voor de bevalling en daarna.
Schimmelinfecties (vaginaal of anders), herpes, kwalijke bacteriën uit de urinewegen en darmen besmetten de baby tijdens de bevalling (zie darmflora).
Laat een urineweginfectie altijd goed behandelen (nog beter: voorkomen), en betracht zorgvuldige hygiëne.
Want de meeste infecties ontstaan vanuit de darmen; die ziekmakende bacteriën/schimmels besmetten ook de andere "uitgangen".
Zorg dat je darmflora in orde is, want de baby "copieert" deze na de geboorte. Zie bij hoofdstukje Borstvoeding verderop. Flora = de dierentuin aan verscheidene bacteriën in de darm, in gewicht even zwaar als de lever. Een juiste darmflora-samenstelling houdt de ziekmakende schimmels en bacteriën, die er altijd wel een beetje zijn, in toom. Met Probiotica (= gedroogde goede bacteriën) kun je het darmmilieu verbeteren, en daarmee kans op blaasontsteking, schimmel- of candidainfecties voorkomen. Bovendien vermindert het de kans op eczeem bij de baby;  neem daartoe probiotica-suppletie gedurende de laatste 2 maanden van de zwangerschap.
Heb je last van moelijke stoelgang neem dan veel water, vezels en olie (lees verder hierover onder TABBLAD  Preventie / Lichte Klachten / Verstopping.
Is er een ijzertablet voor geschreven, vraag dan om een natuurlijke vorm, die minder deze bijwerking geeft.
En de probiotica kunnen het ook verbeteren.


www.kiesbeter.nl : gezond leven:Alcohol:zwschap+alcohol/ Drugs:zwschap+drugs/ Voeding:zwschap+voeding


Tot slot
Een goede fysieke en mentale voorbereiding op de bevalling kan zorgen voor een meer ontspannen en vlot verlopende baring, waardoor de boreling zonder geboortestress ter wereld kan komen. Zoek een manier die bij jou past, of doe iets gezelligs met "lotgenoten". Etc.

Heb je belangstelling voor Homeopathische begeleiding van je zwangerschap, overleg dan met je verloskundige en zoek een Klassiek Homeopaat/arts of mail even. Of kijk op www.vhan.nl
Zwangerschaps kwaaltjes, verlichten van de bevalling of vlotter laten verlopen, kraambed-middeltjes, stimuleren van de borstvoeding, allerlei zaken waar een Homeopaat vaak wel raad op heeft.


4. ADVIES samengevat

* Normaliseer voor je zwangerschap je BMI, hoort tussen 20,5 en 22,5 te zijn. (je gewicht (in kg) gedeeld door: lengte x lengte (in meters)
* Hou, ook van te voren, je bloeddruk en bloedsuiker in de gaten.
* Alcohol en tabak zijn natuurlijk al afgezworen
* Voorkom of bestrijd alle infecties. Zorg voor een gezonde darm.
* Of laat een pre-zwangerschaps check-up doen, ruim vantevoren;   dit kan ook bij ondergetekende, zie CONTACT.
* Neem regelmatig rust.
* Eet gezond, en
* slik dagelijks een speciale Multi voor Zwangeren, die minimaal 800mcg foliumzuur levert, en een Vitamine C 500mg tabl.
    En een visoliecaps als je geen vis lust.    Probiotica: zie hierboven
* laat je bloed prikken op vitamineD gehalte, dit is vaak te laag (levertraancaps); naar ijzer wordt wel gekeken.
* zorg dat je voldoende magnesium binnen krijgt (zie bij bloeddruk), en laat het zout staan
zie ook www.gezondbewegen.nl : gezondleven , zwangerschapscursus. En: informatie+advies , bekken

5. ZWANGERSCHAPS-MULTI

Het waarom van een Multi:
- Het lichaam van een zwangere heeft meer taken te vervullen (en nog meer bij meerlingen), bovendien willen we graag dat alles optimaal verloopt, en daarvoor is een steuntje in de rug wel op z'n plaats.
- De groei van de foetus(sen) vraagt om aanvoer van veel, goede bouwstoffen, in combinatie en samenhang met elkaar, en een Multi-vitamine levert die samenhang, en sporenelementen, die in het voedsel niet veel voorkomen.
- De ongeboren baby "pikt" al wat het nodig heeft voor z'n groei van de moeder, waardoor de zwangere eerder tekorten van een stofje zal hebben dan de foetus.
- Een heleboel zwangerschapskwaaltjes zijn terug te voeren op een (tijdelijk) gebrek van het een of het ander bij de moeder, bijv. misselijkheid, verslechtering van het gebit, kuitkrampen.
Pas wanneer de moeder niets meer te bieden heeft, komt het kind ook tekort, zich uitend in een laag geboortegewicht of ernstiger.
Voor al deze onderstaande stoffen geldt dat ze, elk op hun eigen manier, zogenaamde "co-factoren" zijn bij allerlei stofwisselingsprocessen, en zonder deze factoren vinden die processen niet, onvolledig of veel te weinig plaats.

uitleg per vitamine

Verder valt nog specifiek te melden (onvolledige opsomming):

Van alle B-vitamines zijn er méér nodig, en juist stress verbruikt veel B5; pilgebruik verbruikt B2, B6, B11(=foliumzuur), B8;
B6, B11, B12 zijn nodig voor de vorming van rode bloedlichaampjes (en natuurlijk ijzer en eiwitten). Een zwangere maakt 2 liter meer bloed aan.
Ook nodig voor vorming DNA en RNA en de celdeling
Ook nodig voor hersenstofjes en hormonen, o.a. serotonine en melatonine (slaaph.)

B11=foliumzuur met name, is binnen het zenuwweefsel erg belangrijk, en celdeling, en daarom kan een tekort een open ruggetje en schisis veroorzaken; en aangeboren schizofrenie door gendefect bij de vader.  Minimaal 800mcg p/dag. Het zorgt tijdens de hele zwangerschap voor betere doorbloeding van de placenta, en dus voor goede voorziening van de baby en minder kans op hoge bloeddruk.

B 6 tekort heeft te maken met ochtendmisselijkheid.

B-vitaminen zijn dus erg belangrijk bij de aanleg van het zenuwstelsel in het prille begin.
Nederlanders hebben een algemeen tekort aan B11 (foliumzuur), het wordt extra verbruikt door "de pil", en wanneer je ook nog eens langdurig misselijk bent, dan is extra toevoer dmv. een Multi geen luxe.
Probeer bij MISSELIJKHEID, hoe dan ook, er eten in te krijgen en te houden; vruchtensappen, vloeibare voeding uit een pakje, koude gerechten, enz., en bedenk zelf meer.
Gebruik ook veel gember in de keuken, of in de vorm van gemberthee, -siroop, gemberkoek. Sterke pepermunt verlicht ook.
(Bij maagpijn/zuur in de laatste maanden kun je kamille en zoethoutthee gebruiken, maar let wel op of je bloeddruk goed is én blijft.)

Vitamine C: er is bijna geen fysiologisch gebeuren te bedenken waar C niet bij betrokken is!
Van kwaliteit witte bloedlichaampjes, vaatwanden, ijzeropname tot hormonenaanmaak
Waarschijnlijk heb je het ook nodig om voortijdig breken van de vliezen te voorkomen.

Vitamine A is nodig voor de groei en ontwikkeling van de foetus, m.n. ook de oogfunctie, een tekort kan leiden tot (nacht)blindheid.
Overdosis kan juist schadelijk zijn voor de foetus, dus zet geen levers en leverworsten/ paté op het menu zolang je zwanger bent. Eet liever: worteltjes, (groene) kool, spinazie, andijvie, mango, abrikozen, pompoen; dezen bevatten veel B-caroteen, de onschadelijke voorloper van vitamineA.

Vitamine D is o.a. nodig voor de ontwikkeling van de hersenen, tand- en botopbouw van de baby, en jezelf, voor spierkracht, verbeteren van weerstand tegen infecties (altijd handig tijdens de zwangerschap).
Zorgt er ook voor dat de ongeboren baby niet té zwaar wordt. De zonnestralen leveren het gratis, dus verblijf veel buiten.

Vitamine E (heet ookTocoferol en betekent: nakomelingen dragen) is belangrijk voor het instandhouden van de zwangerschap, het 9 maand uitdragen. Tevens werkt het mee aan de vruchtbaarheid van zowel man als vrouw.

Calcium en met name magnesium zijn nodig voor een normale bloeddruk (en schrap het zoutgebruik),
tegen spierkramp, vroegtijdige weeën; met vit.D en K, Zink, Mangaan etc.: opbouw bot- en tandweefsel.
Het moderne eten, frisdrank en ook zuivel bevatten veel fosfor, dat juist de opname van calcium, magnesium, mangaan in de weg staat.
Magnesium staat aan de basis van veel lichaamsprocessen, o.a.de energieproductie, insulinewerking en andere hormonen, geleiding van zenuwimpulsen, en is ook een ontstresser. Veel Nederlanders hebben een magnesiumtekort. Zit vooral in groene groenten, noten, (soja)peulvruchten, zemelen, cacao, sesamzaad(olie).

Chroom: stofwisselt koolhydraten, suiker en vetten. Werkt samen met insuline. Modern eten levert weinig chroom, maar vraagt veel om het te verteren, ziedaar de tekorten. Vermijd dus suiker, witbrood/pasta's, slecht vet; Eet volkoren, rogge, ui, noten.


Jodium is nodig voor de fysieke en mentale ontwikkeling van de foetus, en een goede schildklierfunctie van moeder en kind.
De nedl. bodem is arm aan jodium, en als bakkers het niet toevoegden aan ons brood, zouden we allemaal een tekort hebben.
Zit ook in vis, ui/ knoflook, waterkers, zeewier/algen, paddestoelen, wortelen, broccoli, spinazie, veldsla.

Ijzer: bloedvorming, samen met vit.C, eiwit, koper, vitam. B's enz.;  voor goede mentale ontwikkeling, samen met jodium en vitamD

Mangaan: onderdeel van kraakbeen, bot en bindweefsel. Ws.belangrijk voor de bekkenbanden.
Samen met magnesium, ijzer, zink, silicium, zwavel, vitamine C, eiwit.

Selenium: beschermt tegen miskramen. Nodig voor schildklierhormoonproductie en het immuunsysteem. (Uit vis, ei, ui, knoflook, noten.)

Zink: gebrek kan (via groeihormoontekort) groeistoringen geven, ook van hersencellen; kan leiden tot lichte en/of premature baby's. Nodig voor insulineproductie en het immuunsysteem. (Uit vis, schelpdieren, ui, knoflook, bonen.)

En verder:
Vetten: met name de omega-3 vetzuren DHA en EPA zijn nodig voor de celbouw, en aangezien een foetus van 1 cel uitgroeit tot een ontelbaar aantal, is een voldoende voorraad noodzakelijk.
Vooral hersenen (bestaan voor 60% uit deze vetten) maar ook hersenfuncties (leerprestaties), de ogen en een soepele motoriek vragen er om. Ws. ondervindt het kind minder snel allergisch/astmatische klachten, en leermoeilijkheden, als de zwangere voldoende vis eet.
Ons lichaam is nauwelijks in staat zelf deze omega-3's aan te maken, zodat een voeding mét deze vetzuren een vereiste is.
Vette vis levert dit, en in mindere mate lijnzaad(olie), walnoten, pompoenpitten.
(DHA zit niet in elke zwangerschaps-multi; als je geen vis eet, neem dan apart een goeie visoliecapsule.
Vis-levertraan levert met name  vitamineD).
Eiwit-toevoer is natuurlijk onontbeerlijk voor alle nieuw te vormen weefsels (foetus, placenta, bloed, uterusgroei en borsten). Zie ook tabblad Voeding.
Laat zoveel mogelijk meelproducten staan (koek, pasta's, brood) en leg de nadruk op peulvruchten, vis, mager vlees en zuivel, groenten en fruit, ook als tussendoortjes.BORSTVOEDING

De voeding is nog even belangrijk als tijdens de zwangerschap; voor jouzelf om te herstellen, mineralen-, vitaminenvoorraden weer aan te vullen, èn om moedermelk te produceren.
Ga door met het gebruik van de Multi, de vit.C500 tabl. en minimaal 3x in de week vette vis óf een visolie caps.

VOORDELEN

BORSTVOEDING heeft een aantal voordelen:
* Zelf voeden bevordert op een natuurlijke manier het hechtingsproces, veiligheid en vertrouwen bij de baby, basisgevoelens die onmisbaar zijn voor het opgroeien tot stabiele volwassene.
Het gaat om het warme huidcontact; de baby voelt opnieuw de veilige warmte, geluiden enz uit z'n baarmoedertijd, wat hem geruststelt en stress vermindert.
* Moedermelk (als zij voldoende vis eet) bevat de omega-3 vetzuren DHA en EPA die zo nodig zijn voor de bouw en functioneren van de hersenen van het kind.
* Moedermelk bevat andere suikers dan koeiemelk, waar veel baby's niet tegen kunnen.
* Borstvoeding is van de juiste samenstelling, goed op temperatuur en de tepel levert het juiste "speengat", zodat er veel minder kans bestaat op buikpijn en darmkrampjes
* Beschermt je tegen het ontstaan van borstkanker; hoe vaker en langer een vrouw gezoogd heeft, hoe minder het risico.
* Het zuigend kind krijgt ook de moederlijke antistoffen binnen, dat kan dus langer plaats vinden, ook als het voorraadje dat de baby meekreeg in z'n bloed, al verdwenen is. Zo'n kind maakt later beduidend minder infectieziektes door.

Streef ernaar om minimaal een half jaar lang borstvoeding te geven, desnoods gecombineerd met flesvoeding, en niet 
te snel vast voedsel aan te bieden. De spijsverteringsorganen zijn pas na een halfjaar (en bij prematuren later) rijp genoeg ervoor.
Alles wat een peuter te eten krijgt zal z'n lichaam accepteren zonder allergie ervoor te ontwikkelen, als hij/zij maar
langzaam aan elk nieuw eten gewend raakt. Geef geen combinaties van groenten, maar elke soort apart, een tijdlang.
Begin met wortel- en knolgewassen, die zijn het makkelijkst te verteren.

darmflora

* Darmflora: Onze darmwanden zijn de regulatoren van het immuunsysteem, waartoe ze zelf ook behoren; zij sturen de aanmaak van witte bloedcellen, laten die door het lichaam verspreiden enz. De darmflora speelt daarbij een onmisbare rol, en vervult daarnaast ook een directe taak in het uitschakelen van ongewenste zaken in de darm (uit het eten bijv.)
Die flora bestaat uit gunstige bacteriën (die de overhand horen te hebben) en slechte bacteriën.
Hoe komt een baby die volkomen steriel wordt geboren uit de beschermende vruchtwaterzak, nu aan die bacteriën?
Ten eerste "vangt" de boreling tijdens de bevalling al een aantal op uit het geboortekanaal en omgeving.
Ten tweede krijgt hij tijdens het zuigen bacteriën op en rond de tepel binnen. Daarom géén tepelhoedjes gebruiken, of een desinfecterende ! spray.
Daarmee is het belang van ook langdurige borstvoeding verklaard, want het verzamelen van "tig" kolonies bacteriën, tot een kilo in gewicht, lukt niet in een paar dagen.
Kinderen die met de keizersnee geboren worden, kunnen zo toch een gezond darmsysteem opbouwen.
Natuurvolken zogen tot wel 28 maanden, maar 8-10 maanden zou al heel mooi zijn.
Na 18 maanden ligt de darm-flora-samenstelling vast, zoals die op dat moment is, gezond of niet. Daarna kun je er zelf weinig meer aan doen.

Hiermee word ook duidelijk dat een baby ongewenste beesten, schimmels en virussen binnen kan krijgen, en word het belang nogmaals onderstreept van het tijdig bestrijden van (schimmel)infecties, liefst vóór de zwangerschap.
Wil je zeker zijn van gezondheid in jouw darmen, dan kun je een poosje een probioticum met prebioticum slikken/drinken, zeker als je stoelgangproblemen hebt of een schimmelinfectie, ook vaginaal. Eet ook banaan, ui, ajuin, asperges, schorseneer, artisjok, chichoreiwortel, want dat ondersteunt, vormt het voedsel, voor het probioticum.

*Stress is funest voor het zogen. Maar voeden kan juist ook ontstressen; zie het als een legale manier van onthaasten, en je doet je kind en jezelf er alleen maar goed mee.                                 www.borstvoeding.com

en verder

Opvoeden doe je maar één keer, goed of fout. Neem er daarom de tijd en aandacht voor. Besef dat een baby volkomen afhankelijk is, in alles, van z'n omgeving; en dat de omgeving bepaalt hoe happy hij zich voelt.
Hou de regie zelf in handen. Neem daartoe meer verlof op, vakantie; zoek een kleinere baan, meer afgestemd op je gezin, etc.

Kiezen voor je kind is weer investeren in de toekomst.. De eerste levensjaren zijn ontzettend belangrijk, daarin wordt de basis gelegd voor de volwassene van later, die een positieve inbreng kan leveren aan de samenleving.

En ook overspannen ouders zijn geen goed voorbeeld voor de kids, en dezen kunnen vereenzamen in alle drukte, of ook gestresst raken/ huilbaby worden.
Een zuigeling is heel egoïstisch bezig met overleven/ groeien (moet in 1 jaar tijd drie keer zwaarder worden dan z'n geboortegewicht), en heeft daar slaap voor nodig, en soms een prikkelarme omgeving. Hij is daarbij volledig afhankelijk van z'n verzorgers. Wordt er voldaan aan z'n behoeften als voeding, slaap, bescherming, warmte/ontspanning, troost, veiligheid, liefde/plezier, dan geeft hem dat vertrouwen in die mensen (hechting) en brengt rust (geen stress meer) om aan z'n ontwikkeling te werken. Aan 1, 2 of een paar personen hechten is natuurlijk eenvoudiger dan aan meer (verwarrend). Pas als er aan die basisbehoeften is voldaan, kun je "iets terug verwachten " van je kind: dat het zich bijv. ergens anders ook thuis voelt; rustig slaapt; of dat het geconcentreerd kan werken aan z'n ontwikkeling.
Het is ook tegennatuurlijk om een zuigeling/peuter weg te brengen, zolang het zelf daar nog niet aan toe is, erom vraagt, of het leuk vindt.
Pas tegen de schoolleeftijd wordt het kind minder egoïstisch en krijgt het belangstelling voor z'n omgeving, wordt het socialer, communicatiever, aanvaardt het ander gezag (van de juf) en is het eraan toe om uit zichzelf "de wereld te verkennen".
Dus een natuurlijk moment om je kind voor een deel/ bepaalde tijd los te laten; het voelt dan ook goed.

boeken

Zie boek van Beatrijs Smulders: Veilig door de kraamtijd & de eerste maanden na de bevalling. Uitg. Kosmos
                        Yolan Witterholt : Geen zin in m'n gezin.  Burn-out bij moeders.               Uitg. Spectrum